Róbert Schwarcz

pedagóg

45 rokov, ženatý

Košice - Sídlisko Nad Jazerom

Vzdelanie

Kontakt

robert.schwarcz@gmail.com

O mne

Som šťastne ženatý Košičan a takmer desať rokov som bol riaditeľom základnej školy. Dlhoročne pôsobím v neziskovej sfére a aktívne sa venujem organizovaniu kultúrnych podujatí. V súčasnosti som aj mestským poslancom, pričom som predsedom Komisie pre vzdelávanie pri MsZ a členom Komisie športu a aktívneho oddychu.

Kandidujem

» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č. 17

» Miestne zastupiteľstvo Košice - Nad Jazerom č. 16

» Krajské zastupiteľstvo KSK č. 28