Michal Mako

Manažér v IT sektore / Projektový manažér

36 rokov, ženatý

Košice - Západ

Vzdelanie

UPJŠ v Košiciach – Fakulta verejnej správy

Kontakt

michal.mako@gmail.com

O mne

Ako otcovi dvoch malých detí mi obzvlášť záleží na čistote verejného priestranstva, bezpečnosti, dostatočnom počte kvalitných ihrísk a športovísk. O veci verejné sa zaujímam dlhodobo, preto som aj študoval odbor Verejná politika a verejná správa. Teraz by som rád využil získané vedomosti ako aj skúsenosti zo súkromnej sféry v prospech občanov.

Kandidujem

» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice č. 30

» Miestne zastupiteľstvo Košice – Západ č. 10