Marek Fedoročko

Manažér logistiky

41 rokov, ženatý

Košice - Sídlisko Ťahanovce

Kandidujem

» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice

» Miestne zastupiteľstvo Košice - Sídlisko Ťahanovce

Vzdelanie

Fakulta verejnej spravy UPJŠ Košice

Kontakt

marek.fedorocko@rrb21.org

O mne

Som manžel a otec 2 detí, ktorý žije na sídlisku Ťahanovce už viac ako 16 rokov. Mám 41 rokov a rád by som svoje skúsenosti zo súkromnej sféry odovzdal aj do verejnej správy. Chcem svoje deti vychovávať v komunite, kde sa budú cítiť bezpečne a kde budú vytvorené všetky podmienky pre ich rozvoj.

Takmer 20 rokov som pôsobil vo veľkých zahraničných spoločnostiach na rôznych pozíciách (od pozície nákupcu, cez manažéra nákupu a logistiky až po projektového manažéra), kde som sa naučil hľadať cesty k vyriešeniu problémov formou spolupráce aj v rámci medzinárodných tímov. V rámci sídliska Ťahanovce vidím jeho potenciál a možnosti, no mrzí ma, že pre mnohých ľudí je rozvojom sídliska len oprava chodníkov, schodísk či namaľovanie lavičiek a výsadba okrasných kvetín.

To sú však z môjho pohľadu základné veci fungujúcej samosprávy a nie jej rozvoj. Za ten považujem budovanie potrebnej dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry, riešenie moderného osvetlenia sídliska a vybudovanie cyklochodníkov, ktoré prepoja sídlisko s centrom mesta a inými mestskými časťami.

Za posledné 4 roky sa mi podarilo na Ťahanovciach vybudovať niekoľko športovísk a zorganizovať viacero úspešných projektov pre deti. Mojím osobným snom je vybudovať na sídlisku Ťahanovce jednu modernú Plaváreň, ktorá bude slúžiť nielen na výuku plávania pre deti, ale aj širokej verejnosti. Profesionálna komunikácia bez osobným atakov a spolupráca s občanmi je základným kameňom modernej samosprávy 21.storočia. Len spoločnými silami a efektívnou spoluprácou dokážeme vytvoriť lepšie a krajšie Košice.

Spôsob doručenia podpisových listín:

» vhodiť do našich schránok na adrese: Košická strana, Sofijská 4 040 13 Košice – Ťahanovce alebo na adresu Košická strana, Bauerova 2, 040 23 Košice

» poslať poštou na rovnakú adresu (náklady na poštovné preplácame)

V prípade, že podpisové listiny neviete poslať alebo doniesť, napíšte mi email a dohodneme sa na termíne ich vyzdvihnutia.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, podporu a každý jeden podpis. Vážime si to.