Juraj Mazák

Riaditeľ Slobodnej demokratickej základnej školy

35 rokov, ženatý

Košice - Sídlisko Ťahanovce

Kandidujem

» Mestské zastupiteľstvo mesta Košice

» Miestne zastupiteľstvo Košice - Sídlisko Ťahanovce

» Krajské zastupiteľstvo KSK

Vzdelanie

Informatika na FEI TUKE, pedagogika
Sokratov inštitút
Politická akadémia

Kontakt

O mne

Podnikateľský život v oblasti IT som začal pred 20 rokmi spolu s dobrovoľníckymi aktivitami v oblasti neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Cez ruky mi prešli stovky mladých ľudí v rámci bilingválneho vyučovania informatiky na stredných školách a tiež duálneho vzdelávania a absolventskej praxe v mojej rodinnej firme.

Úspešné absolvovanie špičkových vzdelávacích programov ako Sokratov inštitút a Politická akadémia mi pomohlo v roku 2017 založiť Ťahanovskú komunitnú záhradu a neskôr unikátnu Slobodnú demokratickú základnú školu, ktorej som prvým riaditeľom. Moje skúsenosti z oblastí IT a vzdelávania aktívne ponúkam samospráve posledné 4 roky ako poslanec i člen komisií. Zúčastňujem sa tiež národných aktivít i medzinárodných aktivít v oblasti eGovernmentu a tvorby vzdelávacích politík (SKAV  a EUDEC a riadim projekt ESPY v špeciálnej pedagogike. V Košiciach podporujem viaceré občianske združenia venujúce sa práci s deťmi a mládežou, roky poskytnujem ubytovanie nepočujúcemu pánovi bez domova, poskytol som vyše 1000 nocľahov vojnovým utečencom a vediem projekt Košicena, ktorý prehľadným spôsobom informuje o samosprávnych príjmoch a výdajoch.

Ďakujem všetkým ľuďom v mojom okolí, ktorí mi pomohli realizovať uvedené projekty a tiež voličom, ktorí mi umožnia skúsenosťami a aktivitou prispieť k vzdelanejším a lepšie spravovaným Košiciam.

Spôsob doručenia podpisových listín:

» vhodiť do našich schránok na adrese: Košická strana, Sofijská 4 040 13 Košice – Ťahanovce alebo na adresu Košická strana, Bauerova 2, 040 23 Košice

» poslať poštou na rovnakú adresu (náklady na poštovné preplácame)

V prípade, že podpisové listiny neviete poslať alebo doniesť, napíšte mi email a dohodneme sa na termíne ich vyzdvihnutia.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, podporu a každý jeden podpis. Vážime si to.