Prečo musíme zbierať podpisy?

Košická strana nateraz ešte neexistuje. Vznikne, až keď sa nám podarí vyzbierať potrebných 10 000 podpisov. K návrhu na založenie strany musia byť nami priložené tieto doklady: podpisové listiny, resp. zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla. Podpisové listiny musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku, a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie.

Kto môže podpísať jednotlivé podpisové listiny?

Podpisovú listina pre vznik politickej strany Košická strana – podpisujú všetci občania SR s trvalým pobytom na Slovensku nad 15 rokov / prednostne sa zameriavame na Košice a okolie, ale vznik strany môžu podpísať aj ľudia z iných miest (môžete teda osloviť aj rodinu, známych, kolegov z iných miest a obcí).

Stiahnite si a vytlačte podpisový hárok

Kedy je podpisová listina platná?

Všetky povinné údaje musia byť vyplnené u voliča pravdivo, čitateľne a úplne (okrem emailovej adresy, to je dobrovoľný údaj). Podpisová listina je platná, aj keď obsahuje iba jeden podpis. Nemusíte nám doručiť plný hárok, akýkoľvek počet podpisov sa ráta a pomôže nám.

Ak by sa vyskytol niekto, kto úmyselne napíše nezmysel s cieľom poškodenia hárku, daný riadok sa preškrtne. Je to jeho/jej vizitka. Nemusíte vyhadzovať celú podpisovú listinu a znehodnotiť iné podpisy. Rátajú sa aj takéto listiny.
Starším ľuďom alebo tým, ktorí majú problémy so zrakom, viete pomôcť tak, že Vám ich osobné údaje nadiktujú a vyplníte ich za nich – je to dovolené (okrem podpisu). Podpísať musia vlastnoručne, a tým potvrdzujú aj pravosť údajov, ktoré Vám nadiktovali.

Na každej podpisovej listine sú uvedené údaje o prípravnom výbore a ochrane osobných údajov (GDPR).

Môžem podpisovú listinu zložiť do obálky?

Podpisovú listinu viete zložiť alebo pokrčiť, dôležité je, aby údaje boli viditeľné, čitateľné, úplné a pravdivé.

Dokedy je potrebné odovzdať vyzbierané podpisy?

Ideálne do 31.augusta 2022, aby sme si vedeli podpisové listiny skontrolovať a zrátať. Ak nebudeme mať potrebný počet podpisov, budeme v zbere pokračovať až do komunálnych volieb. Na založenie Košickej strany potrebujeme vyzbierať 10.000 podpisov najneskôr do komunálnych volieb.

Spôsob odovzdania vyplnených podpisových listín

Podpisové listiny môžete:

  1. vhodiť do našich poštových schránok na adresách: Bauerova 2, 040 23 Košice alebo Sofijská 4, 040 13 Košice
  2. poslať poštou na rovnaké adresy (v prípade potreby náklady na poštovné preplácame)
  3. doniesť osobne v pracovných dňoch na sekretariát starostu – Miestny úrad Košice – Sídlisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice


V prípade, že podpisové listiny neviete poslať alebo doniesť, napíšte nám email na kontakt@kosickastrana.sk alebo napíšte SMS na číslo 0908 314 623 a dohodneme sa na termíne ich vyzdvihnutia.

Ako nám viete pomôcť?

Momentálne sa sústreďujeme najmä na zber podpisov, aby sme mohli Košickú stranu v zmysle zákona založiť. Po mesiaci zberu máme 5 000 podpisov. Najviac nám pomôžu ďalšie podpisy tak, aby sme mohli zozbierať potrebných 10 000 podpisov.

Ak neviete pomôcť zberom podpisov, viete pomôcť aj inými spôsobmi:

  • spoluprácou, dobrou radou alebo vedomosťami
  • dobrou referenciou o nás, našej strane v kruhu svojich známych
  • zdieľaním blogov a článkov, ktoré publikujeme
  • roznášaním letákov do schránok, ktoré vydávame 
  • reklamným a propagačným priestorom
  • finančným príspevkom v ľubovoľnej sume na transparentný účet 

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru, podporu a každý jeden podpis.
Veľmi si to vážime a berieme to ako náš osobný záväzok.